4.jpg
4.jpg

Takterass


Prefektgatan 8, Uppsala

Prefektgatan 8 är vårt bidrag till Rosendal, Uppsalas ambitösa stadsutvecklingsprojekt i de centrala delarna av stan. Området kännetecknas av en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. I Rosendal medverkar vi till att skapa en tät och levande stad mitt i universitets naturvetenskapliga campusmiljö. Tillsammans med arkitektkontoret Jägnefält Milton uppför vi 87 effektiva lägenheter. Projektet har planerats utifrån resurseffektivitet, miljömedvetenhet och kloka materialval. Försäljningen är påbörjad.

För mer information, kontakta ansvarig mäklare Nathalie Siltberg, 070-958 84 88, eller anmäl intresse via projekthemsidan.

Anmäl intresse på www.prefektgatan8.se

SCROLL DOWN

Takterass


Prefektgatan 8, Uppsala

Prefektgatan 8 är vårt bidrag till Rosendal, Uppsalas ambitösa stadsutvecklingsprojekt i de centrala delarna av stan. Området kännetecknas av en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. I Rosendal medverkar vi till att skapa en tät och levande stad mitt i universitets naturvetenskapliga campusmiljö. Tillsammans med arkitektkontoret Jägnefält Milton uppför vi 87 effektiva lägenheter. Projektet har planerats utifrån resurseffektivitet, miljömedvetenhet och kloka materialval. Försäljningen är påbörjad.

För mer information, kontakta ansvarig mäklare Nathalie Siltberg, 070-958 84 88, eller anmäl intresse via projekthemsidan.

Anmäl intresse på www.prefektgatan8.se

Fasad


Fasad