4.jpg
4.jpg

Takterass


Rosendal, Uppsala

Rosendal är ett ambitöst stadsutvecklingsprojekt i de centrala delarna av Uppsala. Området kännetecknas av en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. I Rosendal medverkar vi till att skapa en tät och levande stad mitt i universitets naturvetenskapliga campusmiljö. Tillsammans med arkitektkontoret Jägnefält Milton kommer vi att uppföra ett sjuttiotal effektiva lägenheter. Projektet kommer att planeras utifrån resurseffektivitet, miljömedvetenhet och kloka materialval.

Projeketet var ett av nio tävlingsvinnare som valdes ut av Uppsala kommun i den markanvisningstävling som avgjordes under hösten 2014. Totalt deltog 42 bidrag.

Anmäl intresse på www.prefektgatan8.se

SCROLL DOWN

Takterass


Rosendal, Uppsala

Rosendal är ett ambitöst stadsutvecklingsprojekt i de centrala delarna av Uppsala. Området kännetecknas av en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. I Rosendal medverkar vi till att skapa en tät och levande stad mitt i universitets naturvetenskapliga campusmiljö. Tillsammans med arkitektkontoret Jägnefält Milton kommer vi att uppföra ett sjuttiotal effektiva lägenheter. Projektet kommer att planeras utifrån resurseffektivitet, miljömedvetenhet och kloka materialval.

Projeketet var ett av nio tävlingsvinnare som valdes ut av Uppsala kommun i den markanvisningstävling som avgjordes under hösten 2014. Totalt deltog 42 bidrag.

Anmäl intresse på www.prefektgatan8.se

Fasad


Fasad